Stavba kolejiště číslo 1 » 2013

Přes vánoční svátky pokračoval práce na areálu kasáren a okolí továrny.
Nakonec se tato část podařila dodělat do finální podoby , ještě samozřejmě přijdou na řadu drobné detaily a patinace.

Na prvních snímcích je pokládka silnice, použil jsem tmelící hmotu na sádrokarton , po nanesení se dá dobře brousit.

kol1
kol1

Zde již silnice natřená prvním nátěrem .Na barvení jsem použil barvu od Poláka odstín asfalt, barvu nanáším malým válečkem , ten nezanechává na rozdíl od štětce viditelné tahy

kol1

Stejnou technikou a barvením byl i dodělán dvůr autoparku v kasárnách a dvorek malé autoopravny :

kol1

Foliáže použité na tomto díle jsou všechny od Model Scene a jsou různě kombinované
Většinou jde od Násep F543, drny suché F519
Autopark je obehnán vysokým plotem s ostnatým drátem taktéž lept MS :

kol1
kol1

Mezi kasárny a autoparkem vznikla betonová stěna výrobek dragaH a použití leptu od eduarda ostnatého drátu, Za stěnou je v autoparku kousek zeleně, ta je vytvořena pomoci statiky od Nochu:

kol1
kol1
kol1

Světla v autoparku jsou kdysi dávno zakoupené osvětlovací stožáry od Neumodel,

kol1
kol1

A jeden celkový pohled do autoparku s vlečkou

kol1

Takhle v budoucnu by měla probíhat nakládka techniky na plošinové vozy, pokud se mi podaří sehnat někoho kdo vytvoří figurky vojáků.

kol1

Buzerplac v kasárnách taktéž dostal již osvětlení zde od Dominika

kol1

A před kasárnami jsou použité pouliční světla také od dominika:

kol1
kol1

Vedle kasáren zůstal malý prostor , který jsem využil na stavbu malé autoopravny

kol1
kol1
kol1

Na oplocení autoopravny jsem použil plot na podezdívce od Malé železnice práce s ním je velice rychlá a pohodová:

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Do továrny od vánoc přibylo několik dělníků :

kol1

kol1

A ty se někde rozprchly po továrně ,čert aby je hledal :

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

A na závěr několik celkových fotek na hotovou část kolejiště včetně nočního focení:

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Aktualizace 1.4.13

Ač se to nezdá stavba pomalinku pokračuje , přes problému v práci , jsem opět dostal
chuť do stavby.Po novém roce jako první bylo doděláno ozvučení chráněného železničního přejezdu.

kol1

Dále byla osvětlena budova zastávky Bořislav, bylo přidáno vnitřní osvětlení jak blikající zářivka do kanceláře ,tak žlutá tepla do čekárny.
Osvětlení večer bude spínat magnet pouze motorový vlak který bude v zastávce zastavovat.

kol1
kol1
kol1

Dále byla dodělána signalizace obsazených kolejí a stavěný vlakových cest v horním skrytém nádraží.

kol1

A taktéž trochu učesaná elektronika pod Kácovem , který se začne c nevidět stavět:

kol1
kol1

Taktéž pod celým panelem je vybudovaný rozvod 220 v rozdělený na tři okruhy.

kol1
kol1

No a v neposlední řadě započala na kolejišti velká rekonstrukce skal .Ty jsou nyní dělány s forem od Nochu a
barveny barvami valejo zde kousek na ukázku jak rekonstrukce probíhá:

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

A na konec na kol.č.1. jsou položeny překližkové desky pro hlavní stanici :

kol1
kol1
kol1

Aktualizace 5.5.13

V dnešní aktualizaci je vidět postup rekonstrukce skal na kolejišti č.1 směrem od dolního skrytého nádraží k vrchnímu.na hotové obrněně skal došlo k úpravě lesa a započal jsem doplňovat drobnou vegetaci jako jsou kapradiny , blatouchy ,bodláky, vše s produkce Model Scene

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Za druhé započala výstavba úvraťové stanice Kácov.Tato stanice předem podotýkám je smyšlená a Kacov se jmenuje jen proto ,že zde jsou použity veškeré stavby jao stojí právě v Kácově.Bohužel prostor mi nedovolil postavit stanici tak jak je ve skutečnosti,ale alespoň mohu použit tak typické stavby pro českou železnici.Zde pro představení stavby v Kácově a jejich modely.

kol1
kol1

Zde výtopna

kol1
kol1
kol1

Pohled na záchodky a kůlnu

kol1
kol1

A zde skladiště s rampou

kol1
kol1

Na dalších fotkách je vidět přibližné rozmístění staveb a staniční plán.

kol1
kol1
kol1

A zde již pár fotek s průběžné stavby :

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

p.s. ty šturci jsou osvětlené..
A za třetí , vymyslel jsem ještě trocha místa na okenním parapetu a vznikne zde malé podhorské JZD, tak pár foteček ze stavby budov , vše jsou laser stavby od fa.Busch :

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Kolejiště č.1 – Aktualizace 24.6.13

V pokračováni od minule : byla dodělaná skalní stěna , dále byla nahrazena opěrná
zeď o Nochu také za zeď s odlitku a dobarvena,byl vytvořen svat nad tunelovým portále,
kde byla použitá foliáž od Model Scene a to F 610 lesní základ – borovicový les a
F 630 vřesoviště, svah byl doplněn o borovice od Model Scena a malosériovou výrobu.
Délka skalní stěny je nyní 136 cm a průměrná výška 22 cm , na stěně je celkem použito
22 odlitků skal.Dalších 6 odlitků je na svahu nad tunelem.Bylo doděláno zábradlí nad
mostkem to je od ES Pečky, u vjezdu do tunelu přibyla reléová skříň a hektometrovník

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Dále byla dosazena první tapeta s pozadím je od Auhagenu fotky jsou zde:

kol1
kol1

Dále byl vyměněn bývali strážní domek u trati za českou stavbu

kol1

Jako další přišlo na řadu pár drobností do továrny , jako parovod, větráky na střechách , výparníky:

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Jako další přišla vyměnit autoopravna která stála hned vedle kasáren: původní

kol1

Zde demolice: Hon ,Tatra a asistence hasičů

kol1

A zde již nová budova:

kol1
kol1
kol1

A také už se rýsuje celá Tovární ulice:

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

No a něco málo se podařilo i na stanici Kácov:

kol1
kol1
kol1
kol1

Kolejiště č.1 – Aktualizace 1.9.13

když byli prázdniny , přesto se stavba pomalinku pohnula kupředu.
Asi nejvíce se událo na stavbě úvraťové stanice Kácov.Byli položeny koleje flexi od Tilliga, motorické přestavníky také od Tilliga a použity vyhybky EW1.

Zabezpečení stanice obstarávají světelná návěstidla od Hektora, a to 3 ks 5-ti světelných odjezdových ,5 ks modro,bílá ranžír a 3 ks bílo červená.Byli dosazeny modelové šturci ve kterých také svítí modra sm dioda.Nainstalovány byli výměnová tělesa k vyhybkám od výrobce Berka , takže tyto jsou pohyblivé.A postupně bylo započato s instalací drátovodu od firmy JM

Detail.

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

A poslední fotka je s usazení Kácova do kolejiště:

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Na kolejišti , bylo dále v prostoru zastávky Bořislav doděláno automatické rozsvěcování budovy zastávky a lamp na nástupištích .A také automatické zastavovaní vlaků , které mají v zastávce zastavit.Vše bylo osazeno elektronikou od ES Novák Praha .

kol1
kol1
kol1

No a nakonec také ožila dostavba koncové stanice , která byla postavena jako první .a zde se dokončuje vlečka na pilu .
Pila byla postavena již před 10 lety jako samostatné dioráma a byla s nostalgie zakomponována do kolejiště.
I zde je úsek krytý ranžírem od Hektora ,a elektronikou od ES Novák .
Opěrné zdi jsou s forem od Model Scene a barvené metodou teplý beton.
Lampy od Dominika

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

A postupně to zde ožívá:

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

Kolejiště č.1 – Aktualizace 13.11.13

Podzim na kolejišti č.1
Na kolejišti po dostavbě rybníku a JZD , běží několik prací najednou:

Kolem již zmiňovaných rybníku a JZD , byli dosazeny keře od MS

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1

A zároveň se pracuje na elektrifikaci úvratě v Kácově: Byli zapojeny semafory na
obou zhlavích. Návěstidla následně byla zapojena do ovládacího pultu pro tuto stanici,
a začalo se s přípravou vlakových cest To sebou přineslo další množství drátků pod kolejištěm
, jak je vidět s fotek..Byli rozměřeny kolejové úseky ve stanici tak aby mohli být koleje položeny napevno .

kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1
kol1