2023 » Únor 2023

započala výroba vyndavacího kopce, který je potřeba jako servisní prostor

Příprava drobností pro dokončení budovy mrazíren